Poplatky

Poplatky

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek ve výši 600.- Kč ročně je splatný do 28. února kalendářního roku. Tento poplatek musí podle zákona platit každá osoba, která má v obci trvalý pobyt, rekreační objekt nebo vlastnictví bytu.

Poplatek ze psů
Poplatek ve výši 150.- Kč ročně je nutno platit za každého psa od stáří 3 měsíců. Poplatek je splatný do 28. února kalendářního roku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Sazba poplatku:
– za umístění skládek stavebního materiálu, stavebního zařízení – 3Kč/m2/1 den
– za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo, vlek za os. automobil – 6Kč/m2/1 den
– za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo, vlek za nákladní automobil – 10Kč/m2/1 den