Historie obce

Historie obce

Obec Záboří se nachází ve středočeském kraji České republiky, na mapě se nachází zde (nová stránka). Obec je součástí obce Kly, tzn. že správný název obce je Kly-Záboří. Kly náležely od roku 1618 ke statku v Obříství a byly s ním od odsouzeného Václava Pětiprstého roku 1620 komorou českou ujaty a Polyxeně, kněžně z Lobkovic, prodány. Po třicetileté, po konskripci v polovině 17. století byl ve Klích jediný sedlák, usedlý Matěj Cihlář s 45 strychy orných polí, 5 str. ladem, pak 3 opuštěné statky, celkem 115 str. ladem.

Povodně
Historií obce jsou bezpochyby povodně v roce 2002, které naši část obce přímo nezasáhly, nicméně se silně dotkly všem místních obyvatel, protože v nedaleká obec Kly byla zcela zaplavena. Povodeň zasáhla čtyři části obce ze sedmi – Kly, Krausovna, Větrušice, Dolní Vinice. Obec Kly byla již i v hluboké minulosti povodněmi ohrožena, např.v roce 1845, kdy nejvyšší stav vody dosahoval 7,26m nad normál. Pozemky i s úrodou byly téměř zničeny, obec zatopena a poničena. Co nezničila povodeň v roce 1845, to zničil požár v roce 1846, kdy téměř třetina hospodářských budov lehla popelem. Také v pozdějších letech byla obec povodní o ohrožena, zvláště v letech 1862, 1872 a 1890.

Kostel Narození Panny Marie
V obci se nachází kostel Narození Panny Marie. Kostel byl postaven v roce 1884 v historizujícím slohu na místě původního gotického kostela, který v době výstavby již neexistoval. Stav objektu byl označen jako havarijní – zejména stav nosných konstrukcí věže, střešní krytiny, říms, dřevěné konstrukce schodiště ve věži a zvonové stolice. Rekonstrukce byla provedena v roce 2006, která zahrnovala oprava střechy lodi a věže kostela, zajištění opadávajících říms a omítek.

Bytový dům Záboří
V obci vystavěla na darovaném pozemku v roce 2004-2005 bytový dům Diecézní charita Litoměřice.Dne 27. ledna 2005 proběhlo požehnání a slavnostní otevření bytového domu, který Diecézní charita Litoměřice postavila pro občany z obce Kly a jejího okolí postižené povodní v roce 2002. Domu požehnal Pavel Posád (biskup litoměřický).
Po požehnání ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková předala budoucím nájemníkům klíče od jejich nových bytů. V domě je 6 bytových jednotek. Stavba byla zrealizována během 9 měsíců díky výborné spolupráci všech, kdo se na stavbě podíleli. Hlavním donátorem bylo Sdružení Česká katolická charita, dále pak Diecézní charita Drážďany, Arcidiecézní charita Bamberg a Římsko-katolická církev poskytla bezplatně pozemek.

Počty obyvatel a domů
V roce 1786 je v obci 54 domů a 292 obyvatel.
V roce 1857 je v obci 88 domů a 519 obyvatel.
V roce 1890 je v obci 129 domů a 702 obyvatel.
V roce 2000 je v obci 379 domů a 925 obyvatel.

Současnost obce
Obec Záboří je moderní a konkurence schopná obec, v níž se nachází vodovodní, kanalizační a plynofikační řád. Dolní částí obce prochází moderní silnice I/9, která je silně frekventovaná. Díky této silnici má ale obec zajištěné autobusové spojení z Neratovic, Prahy a Kralup nad Vltavou. Obec vytváří kulturní akce, které zaštiťuje Obecní úřad ve spolupráci se základní a mateřskou školou, Sdružením dobrovolných hasičů, Tělovýchovnou jednotou a Občanským sdružení Původní Kly. V obci se nenachází lékařské středisko, proto musejí občané dojíždět do sousední obce tzv. „Na Štěpáně“, kde se nachází multifunkční zdravotní středisko, v němž je středisko dětského lékaře, praktického lékaře a zubní ordinace. Nemocniční lékařská péče se nachází v 6 km vzdáleném Mělníce a Neratovicích. Příslušný Finanční úřad obce Záboří se nachází také v nedalekém Mělníce. Přímo v obci se také nachází obchod se smíšeným zbožím „U Jandů“, v nedaleké části obce Kly-Krausovna se nachází moderní samoobsluha a restaurace „Na Krausovně“,  prodejna občerstvením, která má otevírací dobu až do 21:00 hodin.
V okolí obce Záboří se nacházejí početné louky a turistické stezky, cyklistická stezka, vedoucí z Mělníka až do Brandýsa nad Labem. Nad obcí se nachází kopec, ze kterého je krásný výhled na blízké i daleké okolí. Tomuto výhledu bezesporu vadí pouze nedaleká chemická továrna Spolana, a.s., Neratovice.

Firmy v obci
V Záboří se samozřejmě nacházejí i firmy a podnikatelé. V obci a blízkém okolí se nachází větší počet zemědělsky hospodařících osob z nichž je největší Zemědělské družstvo Dřísy, které hospodaří na výměře cca 1120 ha. ZD Dřísy má na hranici obce své středisko, které zaměstnává místní i přespolní občany obcí.

Místní a okolní pamětihodnosti
Již zmiňovaný kostel Narození Panny Marie, nedaleký Štěpánský silniční most.

Části obce
Kly:
Dolní Vinice
Hoření Vinice
Krausovna
Lom
Větrušice
Záboří

Čísla popisná obce: 110, 147, 154, 160, 276, 277, 278, 279
Veškerá čísla v k.ú. Kly
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 66, 68, 69, 70, 74, 79, 81, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Veškerá čísla v k.ú. Záboří