Jak se přihlásit k trvalému pobytu

Jak se přihlásit k trvalému pobytu

Jak se přihlásit k trvalému pobytu v obci Kly-Záboří?

K přihlášení k trvalému pobytu budete potřebovat:

– platný občanský průkaz
– platný výpis z katastru nemovitostí
– nebo nájemní smlouvu
– nebo souhlas vlastníka objektu (v tomto případě je nutná přítomnost vlastníka nemovitosti!)
– hotovost na uhrazení správního poplatku ve výši 50,- Kč